DEĞERLER EĞİTİMİ


Güzel Ahlaklı Bireyler Yetiştiriyoruz!


Amaçlar

Değerler Eğitimi çalışmaları yaz okulu boyunca tüm derslerin içerisinde işlenecek olup, yaparak ve yaşayarak öğretilmesi sağlanacaktır. ✔ Hayatını anlamlandırma yolunda neler yapması gerektiğini bilir. ✔ Hem bireysel hem de toplumsal anlamda daha yaşanabilir bir dünya için bazı değerlerin gerekli olduğu bilincinde olur. ✔ Ahlâklı ve erdemli olabilmek için dinî ve ahlâkî değerleri hayatına aktarır.
6 Hafta Boyunca

Kazanımlar

Dengeli, sağlıklı ve tutarlı bir karakter kazanmak için gerekli adımların neler olduğunu kavramaya yardımcı olur. ✔ İnsanlarla olan ilişkilerimizin, hayat tarzımızın, dünyaya bakış açımızın sağlıklı olabilmesi için yapılması gerekenlerin kavranması sağlanır. Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür… Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür… Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür… Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür… Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür… Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür… GANDİ