ACIBADEM'DE SANAT


Düşlerimizi Şekillendiriyoruz!


Amaçlar

  • Atölye, çocuklara tarih boyunca sanat ve medeniyet arasındaki ilişkileri farklı medeniyetler üzerinden anlatmayı ve yaşatmayı amaçlar.

6 Hafta Boyunca

Kazanımlar

  • Medeniyetlerin kullandığı farklı sanat tekniklerini deneyimler.
  • Sanatın hayatın farklı alanlarında, farklı çağlarda nasıl dönüşüp günümüze ulaştığını kavrar.
  • Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli sanat teknikleriyle ifade eder.
  • Sanatsal düzenleme ilkelerinden yararlanarak kendi çalışmalar oluşturur.