• Gözlem Yapar.
  Düşünür.
  Hisseder.
  Hayâl Eder.
  İnceler.

  Fark et!


 • Planlar.
  Tasarlar.
  Uygular.
  Ürüne Dönüştürür.


  Yap!


 • Merhametiyle…
  Sevgi ve Saygısıyla…
  Vefakârlığı ve Fedakârlığıyla…
  Azim ve Dürüstlüğüyle…
  Sorumluluk bilinciyle…
  Kur’an’a ve sünnete uygun hayatıyla

  Değer kat!

Dersler
Acıbadem Yaz Okulları

Geleceğin değerleri çocuklarımızın

Eğitim-öğretim dönemi içerisindeki yorgunluğunu giderir

Çeşitli aktivitelerle eğlenmesini sağlar

Eğlenmekle birlikte çocuklarımıza çeşitli beceriler ve değerler kazandırır.


Amaç

Çocuklarımıza zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişimlerini çok yönlü ele alarak, 21. yüzyılda ayakta durmalarını sağlayacak temel becerileri kazandırmaktır.

Hemen Başvur!