Model Uydu Eğitimi


UZAY MACERASINA HAZIR MISIN?


Amaçlar

  • Model Uydu Eğitimi’nin amacı; öğrencilerin bir mühendislik çalışmasının baştan sona tüm süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve disiplinlerarası çalışma yapılan bir projede takım halinde belirli bir süre, görev ve plan dahilinde aktif olarak çalışacak bir model uydu sistemi tasarlayarak üretmelerini sağlamaktır.
Yaş Aralığı: 10-15 Yaş

Eğitim Ücreti: 750 ₺

22-27 Temmuz 2019

Kazanımlar

  • Öğrencilerin tasarladıkları bir Model Uydu’nun Yakın Uzay’a ulaşması sağlanarak onlara Uzay Vizyonu kazandırılması ve zihinlerindeki uzayın ulaşılamaz algısının kırılması.
  • Bir uydunun geliştirilmesi ve görev süreçlerini kapsayan yaşam döngüsü dahilindeki tasarım, entegrasyon, test, fırlatma ve operasyon kavramları; uydu tasarımını ve görev sürecini etkileyen uzay ortamı ve teknolojilerini kapsayan temel kavramların öğrencilerce uygulamalı bir şekilde kavranması.
  • Uyduyu oluşturan tüm sistemlerin görev ömrü boyunca işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için yapısal konfigürasyonu ve bütünlüğünün sağlanması ve bu bütünlüğün korunması için gerekli çalışmanın öğrencilerle yapılması sağlanarak, ürettikleri bir ürünün zorlu uzay şartlarına göre tasarlanması gerektiğinin deneysel olarak öğretilmesi.
  • Takım çalışması yeteneğinin ve bilincinin güçlenmesi.